Zahtev za GNSS mrežu

(prijava za nove korisnike, pravna lica)
Podaci o korisniku:
Podaci o firmi:
Podaci o prijemniku:
GNSS servis:
Ukoliko vam trebaju konsultacije pri popunjavanju zahteva obratite se VEKOM Geo GNSS administratorima na telefone 011 285 0655, 063 638 787