Cenovnik

korišćenja VekomNet GNSS mreže


Izaberite odgovarajući tip i paket ponuđenih servisa VekomNet GNSS mreže.

CENOVNIK - važi od 01.08.2021.

VekomNet RTK paketi

Šifra Naziv usluge Kol. Cena RSD
RTK01 VekomNet RTK - Pozicioniranje primenom kinematičke metode 1 dan 1 1.240,00
RTK02 VekomNet RTK - Pozicioniranje primenom kinematičke metode 1 mesec 1 20.370,00
RTK03 VekomNet RTK - Pozicioniranje primenom kinematičke metode ''Flat Rate'' 3 meseca 1 45.260,00
RTK04 VekomNet RTK - Pozicioniranje primenom kinematičke metode ''Flat rate'' 6 meseci 1 79.210,00
RTK05 VekomNet RTK - Pozicioniranje primenom kinematičke metode ''Flat rate'' 12 meseci 1 112.040,00

 VekomNet DGPS paketi 

Šifra Naziv usluge Kol. Cena RSD
DGPS01 VekomNet DGPS - Pozicioniranje primenom diferencijalne metode ''Flat Rate'' 12 meseci 1 27.160,00

 VekomNet RTK servis za poljoprivrednike  

Šifra Naziv usluge Kol. Cena RSD
RTKP01 VekomNet RTK - Pozicioniranje primenom kinematičke metode ''Flat Rate'' 1 mesec 1 16.700,00
RTKP02 VekomNet RTK - Pozicioniranje primenom kinematičke metode ''Flat Rate'' 12 meseci 1 36.720,00

NAPOMENA:

 • Cene su izražene sa PDV-om i odnose se na jedan GNSS prijemnik po jednom korisničkom nalogu
 • Kada se koristi VekomNet RTK paket pod rednim brojem 5. ovog cenovnika za svaki sledeći GPS prijemnik, po jednom korisničkom nalogu, cena se obračunava na način da se cena prethodno registrovanog GPS prijemnika množi sa koeficijentom 0,9.
 • Od 11-tog GPS prijemnika pa na dalje, po jednom korisničkom nalogu, obračunava se cena koja je obračunata za 10-ti GPS prijemnik.


Prijava na sistem i kupovina paketa se može obaviti:
 • Popunjavanjem obrasca
 • Putem e-maila
  Pošaljite E-mail na adresu gnssadministrator@vekom.com
  sa opisom usluga iz cenovnika za koje ste zainteresovani
 • Direktno telefonom
  Pozovite direktno administratora GNSS Mreže na telefone
  011/2850 655 ili 063/638 787 i prosledite mu sve potrebne informacije